Nowa wersja programu Wic Reset Connect

Już jest! Długo wyczekiwana nowa wersja oprogramowania Wic Reset Connect!

Prace trwały 6 miesięcy ale warto było czekać gdyż przez cały ten czas pojawiały się coraz to nowe pomysły jak udoskonalić pierwszą wersję aplikacji i wyeliminować nieudane resety licznika absorbera w sytuacjach, gdy reset był przeprowadzany niezgodnie z instrukcją i się udało!

Nowa wersja aplikacji to nie tylko nowe logo ale przede wszystkim maksymalne uproszczenie samego procesu resetu licznika w drukarkach.

Najważniejsze zmiany to:

  • Jedno pole na wpisanie klucza zamiast nazwy i klucza
  • Zabezpieczenie zużycia klucza gdy drukarka nie jest podłączona przez USB
  • Brak możliwości wcześniejszego zakończenia procedury resetu przez omyłkowe naciśnięcie przycisku „End session”
  • Wyeliminowano zresetowanie niewłaściwej drukarki przy podłączonych do komputera jednocześnie więcej niż jednej drukarki
  • Wyeliminowanie zużycia klucza w przypadku drukarek Canon gdy drukarka nie znajdowała się w trybie serwisowym
wicreset

Zapraszamy do korzystania już tylko z najnowszej wersji aplikacji

Dodaj komentarz